התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ד -

פסוק ד

שיתוף
ויקרא יהושוע, אל-שנים העשר איש, אשר הכין, מבני ישראל--איש-אחד איש-אחד, משבט.