התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ד -

פסוק ט

שיתוף
ושתים עשרה אבנים, הקים יהושוע בתוך הירדן--תחת מצב רגלי הכוהנים, נושאי ארון הברית; ויהיו שם, עד היום הזה. 

איו כספר הזה