התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ה -

פסוק ט

שיתוף
ויאמר יהוה, אל-יהושוע, היום גלותי את-חרפת מצריים, מעליכם; ויקרא שם המקום ההוא, גלגל, עד, היום הזה. 

כשבאים לכבוש את הארץ אי אפשר לבוא עם חרפת מצרים עלינו, אלא להסיר מאיתנו את הגלות ולהתחזק בכוח ה' ועם גאווה יהודית לכבוש אותה בכל הכח