התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ו -

פסוק ה

שיתוף
והיה במשוך בקרן היובל, כשומעכם את-קול השופר, יריעו כל-העם, תרועה גדולה; ונפלה חומת העיר, תחתיה, ועלו העם, איש נגדו.