התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ו -

פסוק טו

שיתוף
ויהי ביום השביעי, וישכימו כעלות השחר, ויסובו את-העיר כמשפט הזה, שבע פעמים:  רק ביום ההוא, סבבו את-העיר שבע פעמים. 

בשבת הם קמו לפנות בוקר
הקיפו את העיר 7 פעמים.
רק היום האותו הם סבבו את העיר 7 פעמים