התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק טו -

פסוק מ

שיתוף
וכבון ולחמס, וכתליש. 

כל הפסוקים חשובים!