התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק א -

פסוק א

שיתוף
ויהי, אחרי מות יהושוע, וישאלו בני ישראל, ביהוה לאמור:  מי יעלה-לנו אל-הכנעני בתחילה, להילחם בו. 

שפרוייקט מרתק זה, אותו יזם ומנהל בעלי, הוא מפעל יפהפה.