התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
וימצאו את-אדוני בזק, בבזק, ויילחמו, בו; ויכו, את-הכנעני ואת-הפריזי. 

זה יהיה נהדר