התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק א -

פסוק ו

שיתוף
וינס אדוני בזק, וירדפו אחריו; ויאחזו אותו--ויקצצו, את-בהונות ידיו ורגליו. 

אין כמו בזק