התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
ואחר, ירדו בני יהודה, להילחם, בכנעני--יושב ההר, והנגב והשפילה. 

זה פרויקט מדהים