התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק א -

פסוק יב

שיתוף
ויאמר כלב, אשר-יכה את-קרית-ספר ולכדה--ונתתי לו את-עכסה בתי, לאישה. 

לזכות משפחתי