התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק א -

פסוק יח

שיתוף
וילכוד יהודה את-עזה ואת-גבולה, ואת-אשקלון ואת-גבולה, ואת-עקרון, ואת-גבולה.