התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק א -

פסוק לג

שיתוף
נפתלי, לא-הוריש את-יושבי בית-שמש ואת-יושבי בית-ענת, ויישב, בקרב הכנעני יושבי הארץ; ויושבי בית-שמש ובית ענת, היו להם למס. 

נפתלי נפתלי