התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
ויעל מלאך-יהוה מן-הגלגל, אל-הבוכים;   ויאמר אעלה אתכם ממצריים, ואביא אתכם אל-הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר, לא-אפר בריתי איתכם לעולם. 

כי זוהיא אדמתנו אדמת העם היהודי