התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ב -

פסוק י

שיתוף
וגם כל-הדור ההוא, נאספו אל-אבותיו; ויקם דור אחר אחריהם, אשר לא-ידעו את-יהוה, וגם את-המעשה, אשר עשה לישראל.