התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
ויעשו בני-ישראל את-הרע, בעיני יהוה; ויעבדו, את-הבעלים.