התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ב -

פסוק יז

שיתוף
וגם אל-שופטיהם, לא שמעו--כי זנו אחרי אלוהים אחרים, וישתחוו להם:  סרו מהר, מן-הדרך אשר הלכו אבותם לשמוע מצוות-יהוה--לא-עשו כן.