התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ב -

פסוק יח

שיתוף
וכי-הקים יהוה להם, שופטים, והיה יהוה עם-השופט, והושיעם מיד אויביהם כול ימי השופט:  כי-יינחם יהוה מנאקתם, מפני לוחציהם ודוחקיהם.