התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
וייחר-אף יהוה, בישראל, וימכרם ביד כושן רשעתיים, מלך ארם נהריים; ויעבדו בני-ישראל את-כושן רשעתיים, שמונה שנים. 

פסוק זה אומר עד כמה ה כעס והעונש הגדול