התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ג -

פסוק יב

שיתוף
ויוסיפו בני ישראל, לעשות הרע בעיני יהוה; ויחזק יהוה את-עגלון מלך-מואב, על-ישראל, על כי-עשו את-הרע, בעיני יהוה. 

כאשר בני ישראל עבדו עבודה זרה אלוקים חיזק את עגלון מלך מואב כעונש לבני ישראל(על מנת להקשות עליהם), לכן חשוב לעבוד רק לאלוקים ולא להתפתות חס וחלילה לעבודה זרה.