התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ג -

פסוק טז

שיתוף
ויעש לו אהוד חרב, ולה שני פיות--גומד אורכה; ויחגור אותה מתחת למדיו, על ירך ימינו. 

אנו מקבלים הסבר למה הוזכר שאהוד איטר יד ימינו.
בתקופה ההיא היה מקובל לחגור את החרב על רגל שמאל כדי שיוכלו לשלוף אותה ביד ימין. אהוד חגר את חרבו על רגלו הימנית ולכן השומרים לא מצאו אותה.
כמו כן, בתקופה ההיא החרבות היו נורא דומות למגל, בעלות פה אחד, אך החרב של אהוד הייתה בעלת שתי פיות כדי לדקור.