התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ג -

פסוק כב

שיתוף
ויבוא גם-הניצב אחר הלהב, ויסגור החלב בעד הלהב--כי לא שלף החרב, מבטנו; וייצא, הפרשדונה. 

פרשדונה זה טעים.