התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ד -

פסוק ז

שיתוף
ומשכתי אליך אל-נחל קישון, את-סיסרא שר-צבא יבין, ואת-רכבו, ואת-המונו; ונתתיהו, בידך.