התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ד -

פסוק ח

שיתוף
ויאמר אליה ברק, אם-תלכי עימי והלכתי; ואם-לא תלכי עימי, לא אלך. 

סוד הצלחה בביחד