התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ד -

פסוק י

שיתוף
ויזעק ברק את-זבולון ואת-נפתלי, קדשה, ויעל ברגליו, עשרת אלפי איש; ותעל עימו, דבורה. 

דבורה היא אישה חזקה אשר מהווה דוגמה לנשים מצליחות שמשיגות את מטרתן.