התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ד -

פסוק יג

שיתוף
ויזעק סיסרא את-כל-רכבו, תשע מאות רכב ברזל, ואת-כל-העם, אשר איתו--מחרושת הגויים, אל-נחל קישון. 

סיפור הקרב הזה הוא אחד הסיפורים היפים בתנך משום שהוא מדגים ומדגיש את חוכמתה של דבורה הנביאה. בעת ההיא בה כל ענייני המלחמה היו נתונים בידי גברים בולטת במיוחד חוכמתה הצבאית והאסטרטגית. בעידן שלנו בו שילובן המלא של נשים במשק ובחברה עודו בהתהוות דבורה הנביאה משמשת סמל ותזכורת ליכולתן של נשים להצטיין גם בתפקידים שמסורתית נחשבו לתפקידים גבריים. הסיפור יפה במיוחד משום שהוא מצביע על כך שמבחינה היסטורית היתה תקופה בתנך בו עם ישראל קיבל על עצמו גם מנהיגות נשית.