התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ד -

פסוק יח

שיתוף
ותצא יעל, לקראת סיסרא, ותאמר אליו סורה אדוני סורה אליי, אל-תירא; ויסר אליה האוהלה, ותכסהו בשמיכה. 

יעל זה השם שלי.....!!!!