התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ד -

פסוק יט

שיתוף
ויאמר אליה השקיני-נא מעט-מים, כי צמאתי; ותפתח את-נאד החלב, ותשקהו--ותכסהו. 

היא עבדה עליו