התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ד -

פסוק כא

שיתוף
ותיקח יעל אשת-חבר את-יתד האוהל ותשם את-המקבת בידה, ותבוא אליו בלאט, ותתקע את-היתד ברקתו, ותצנח בארץ; והוא-נרדם ויעף, וימות. 

שינון ראשון