התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ה -

פסוק ז

שיתוף
חדלו פרזון בישראל,  לו--    עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל.   

פסוק המזכיר את ילדותי איך האימא דאגה לעמה כשם שאימא דואגת לבניה