התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ה -

פסוק יב

שיתוף
עורי עורי דבורה,    עורי  רי דברי-שיר;    קום ברק ושבה שבייך, בן-  ינועם.   

חשוב שנדע לשמוח על הקורות אותנו גם היום בדורנו! בחרנו בפסוק זה כיוון שאחת מבנות המשפחה קרויה בשם - שיר