התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ה -

פסוק כג

שיתוף
אורו מרוז, אמר מלאך יהוה--אורו ארור,  שביה:    כי לא-באו לעזרת יהוה,    לעזרת  וה בגיבורים.   

מדובר באישה אמיצה וחזקה.