התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ה -

פסוק כה

שיתוף
מים  ל, חלב נתנה;    בספל אדירים, הקריבה  אה.   

סמל למסירות לעם ישראל