התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ו -

פסוק ח

שיתוף
וישלח יהוה איש נביא, אל-בני ישראל; ויאמר להם כה-אמר יהוה אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצריים, ואוציא אתכם, מבית עבדים. 

אלוהים שלח נביא להבטיח את אשר הובטח לעם ישראל, את ארץ הבחירה