התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ו -

פסוק יב

שיתוף
ויירא אליו, מלאך יהוה; ויאמר אליו, יהוה עימך גיבור החיל. 

גם היום, יש לנו מלאכים שמחזקים ונוסכים בנו גבורה, והם הכוחות הפנימיים שטמונים בכל אדם ואדם, צריך להשכיל לראות אותם ולשמוע אותם