התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ו -

פסוק לד

שיתוף
ורוח יהוה, לבשה את-גדעון; ויתקע, בשופר, וייזעק אביעזר, אחריו. 

כמו אז, אפשר גם היום!