התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ו -

פסוק לז

שיתוף
הנה אנוכי, מציג את-גיזת הצמר--בגורן:  אם טל יהיה על-הגיזה לבדה, ועל-כל-הארץ חורב--וידעתי כי-תושיע בידי את-ישראל, כאשר דיברת. 

פסוק מהתנך עם שמי. טל ברק- 25.05.85