התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ז -

פסוק ז

שיתוף
ויאמר יהוה אל-גדעון, בשלוש מאות האיש המלקקים אושיע אתכם, ונתתי את-מדיין, בידך; וכל-העם--ילכו, איש למקומו. 

The Jewish people was never a large nation, thousands of years of assimilation, pogroms, hate and discrimination reduced the numbers of the Jewish people. Today, we are the 300, the ones that went against all odds and survived, as for the future, this phrase tells us the 300 will make the difference, not the millions.