התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ז -

פסוק ח

שיתוף
ויקחו את-צידה העם בידם ואת שופרותיהם, ואת כל-איש ישראל שילח איש לאוהליו, ובשלוש-מאות האיש, החזיק; ומחנה מדיין, היה לו מתחת בעמק. 

ספר הספרים