התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ז -

פסוק טו

שיתוף
ויהי כשמוע גדעון את-מספר החלום, ואת-שברו--וישתחו; וישב, אל-מחנה ישראל, ויאמר קומו, כי-נתן יהוה בידכם את-מחנה מדיין. 

כי צדיקים - מלאכתם נעשית בידי אחרים. מספר החלום עמל בלילה וחלם את החלום, וגדעון נהנה מפירות החלום, היינו, חרדתם של בני מדיין.