התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ח -

פסוק כב

שיתוף
ויאמרו איש-ישראל, אל-גדעון, משול-בנו גם-אתה, גם-בנך גם בן-בנך:  כי הושעתנו, מיד מדיין. 

יש להכניס דברים לפי ההקלטה.