התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ט -

פסוק ד

שיתוף
וייתנו-לו שבעים כסף, מבית בעל ברית; וישכור בהם אבימלך, אנשים ריקים ופוחזים, וילכו, אחריו.