התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ט -

פסוק ח

שיתוף
הלוך הלכו העצים, למשוח עליהם מלך; ויאמרו לזית, מולכה עלינו. 

משל ציני יפהפה העומד על הקונפליקט בין הצורך בהנהגה ובין צנעת הראויים מול תאוות השררה של שאינם ראויים.