התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ט -

פסוק ט

שיתוף
ויאמר להם, הזית, החודלתי את-דשני, אשר-בי יכבדו אלוהים ואנשים; והלכתי, לנוע על-העצים. 

אני אוהבת מאוד את המשלים בתנך. המשל מעביר את האמת בדרך עקיפה.