התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ט -

פסוק יג

שיתוף
ותאמר להם, הגפן, החודלתי את-תירושי, המשמח אלוהים ואנשים; והלכתי, לנוע על-העצים.