התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק י -

פסוק ג

שיתוף
ויקם אחריו, יאיר הגלעדי; וישפוט, את-ישראל, עשרים ושתיים, שנה. 

יאיר בן חביבה יהיה שופט