התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק יא -

פסוק א

שיתוף
ויפתח הגלעדי, היה גיבור חיל, והוא, בן-אישה זונה; ויולד גלעד, את-יפתח. 

שמי הוא על פי הפסוק