התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק יד -

פסוק ו

שיתוף
ותצלח עליו רוח יהוה, וישסעהו כשסע הגדי, ומאומה, אין בידו; ולא הגיד לאביו ולאימו, את אשר עשה. 

פסוק יפה