התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק יד -

פסוק יד

שיתוף
ויאמר להם, מהאוכל יצא מאכל, ומעז, יצא מתוק; ולא יכלו להגיד החידה, שלושת ימים. 

פסוק זה מבטא את זיקת עם ישראל לארצו המתחדשת