התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק יד -

פסוק יח

שיתוף
ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי, בטרם יבוא החרסה, מה-מתוק מדבש, ומה עז מארי; ויאמר להם--לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי.